De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene, Deel III

Lucdeleu004 small (c)image: Luc Deleu & T.O.P. Office, M HKA, 2014
Voorstel tot totale afschaffing van het verkeersreglement in Antwerpen,
Prent , 1180 x 1080 mm
ink on paper

Voorstel tot totale afschaffing van het verkeersreglement (in Antwerpen) is een voorstel voor een nieuwe soort stad met een kleinere voetafdruk en meer aandacht voor de natuurlijke elementen.

Het voorstel gaat ook in tegen de trend  dat een stad, net, ordentelijk en veilig zou moeten zijn en dat men dit bereikt via een goed bestuur, met meer blauw op staat, met meer reglementen en controles, met meer gas-boetes enz. Een bruisende stad kan echter alleen bestaan wanneer ook zelforganisatie, chaos, sensualiteit en affectiviteit  in de publieke omgeving worden toegelaten.